top of page

ULTRALYDVEILEDET HYALURONINJEKSJON

Huyaluroninjeksjoner hjelper for mange pasienter med artrose. Hyaluron er et naturlig forekommende molekyl som finnes i leddvæske og bindevev. Injeksjon av hyaluronsyre kan være med på å dempe inflamasjonen og gjenoppretter smøring og støtdemping i leddet. Injeksjonen gjenskaper nivået av hyaluronsyre som er naturlig redusert under utviklingen av artrose. Dersom du har artrose, store smerter i et ledd og ingen annen behandling har hatt effekt kan det være hensiktsmesig å forsøke behandling med hyaluron. Hyaluroninjeksjoner kan i noen tilfeller også benyttes i seneskjeder, i slimposer og langs nerver for å bedre på glidning av disse. 

Mengde hyaluron vil med tiden avta og som resultat av dette vil elastisitet i hud reduseres og evne til å opprettholde naturlig væskeinnhold minke.

I fysikalsk medisinsk terapi har nyere forskning vist at hyaluron har en viktig effekt i forhold til leddfunksjon.

 

Hvordan fungerer hyaluronsyre injeksjoner?

Hyaluronsyren vi benytter er designet for ultralydveildede injeksjoner i ledd som er påvirket av artrose (slitasje). Den benyttes oftest i kne og hofteledd men kan ha effekt i alle typer ledd i kroppen. Slitasjeskader i ledd har også sin bakgrunn av minkende mengde hyaluron etter som vi blir eldre. Hyaluronen som blir injisert er nærmest som gele, denne gir smøring og demping i leddet. Hyaluronsyren som injiseres ultralydveiledet i leddet bidrer til at normal balanse i leddet gjenoptas. Man ser klart best effekt ved mindre til moderate artroseforandringer. Preparatene vi benytter inneholder høykonsentrert dosering av hyaluronsyre. Den viscoelastiske evnen i preparatene er med på å skape en normalisering av væskebalanse, støtdemping og naturlig glidning av leddet. Dette bidrar til smertelindring, og økt bevegelse i et ledd som har vært plaget med smerte og stivhet. En ultralydveiledet hyaloroninjeksjon kan da være en viktig del av en rehabilteringen der styrke og trening blir lettere å gjennomføre.

Behandlingsprosedyre og bivirkninger?

Ultralydveiledet injeksjon av hyaluronsyre utføres som vanlige injeksjoner og har ingen kjente bivirkninger ut over det de mekanisk kan gi. Det er ingen kjente alergiske reaksjoner som følge av preparatene. Preparatene er helt rene og er ikke produsert av animalske materialer. Hyaluronsyren behandles av kroppen som kroppens egen hyaluronsyre og det finnes ingen kjente imunologiske eller anafylaktiske reaksjoner. 

Bivirkninger som smerte i leddet pga irritert leddhinne kan oppstå gjerne der man har en hevelse i leddet og injeksjonen gir ytterligere dårlig plassforhold i leddet. For å hindre slike reaksjoner kan leddet aspireres(tappes) før injeksjon. Noen ganger vil det også være fornuftig å injisere kortison i leddet ultralydveiledet for å ta ned hevelse og dempe irritasjon og gjøre leddet mer mottagelig for hyaluron. Grunnet tykkelsen på hyaluronsyren vi injiserer kan det i noen tilfeller være ubehagelig å injisere, særlig ved injeksjon i trange små ledd. I sluke tilfeller tilbyr vi å få satt bedøvelse i leddet noen minutter før injeksjonen. Noe smerter vil da kunne kjennes når bedøvelsen går ut. Man kan da benytte paracet for lindring. Vi anbefaler ikke betennelsesdempende preparater som Ibux, naproxen, voltaren, napren osv. da slike preparater hindrer naturlig tilheling.

  

Ultralydveiledet hyaluronsyreinjeksjon kan vurderes ved:

- Artroseforandringer i ledd, spesialt hvis andre  behandlingsformer ikke har gitt ønsket effekt eller har stagnert i progresjon.

- Visser typer seneskjedebetennelser

- Visser typer slimposebetennelser

- Nerveproblematikk for å oppnå glidning av nerven

For å finne ut om du er en kandidat for injeksjon vil vi gjøre en objektiv grundig klinisk undersøkelse og gjennomgang av din problematikk sammen med ultralyd diagnostikk. Noen ganger ønsker vi å ta røntgen eller MR undersøkelse før beslutning om injeksjon tas.

Hva er forventet effekt av ultralydveiledet hyaluroninjeksjon?

Studier indikerer at effekten kan vare fra 4-12 måneder, de fleste opplever bedring i ca 6 måneder. Dette gjelder også for ledd med relativt mye slitasje. Behandling kan gjentas, og erfaring indikerer ytterlige bedring når flere injeksjoner blir gitt. Mange pasienter trenger bare en injeksjon for å oppnå ønsket effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

90385231_3068481566527928_27822262131569
bottom of page