top of page

ET NAPRAPATBESØK

Første naprapatbesøk starter alltid med at du fyller ut en egenerklæring. Etter dette gjøres en anamnes som vil si at du samtaler med terapeuten om hva du søker hjelp for og om din generelle helsetilstand. Ting som vil bli lagt vekt på her er ditt treningsnivå, arbeidsforhold, sykdommer, hvordan problemene/smerter arter seg og kjennes osv. Dette gjøres for at terapeuten skal få et bilde av hvilken undersøkning som er viktig.

Deretter vil naprapaten gjøre en undersøkelse på grunnlag av samtalen som er gjort. Denne går ut på å komme frem til hvor smertene/problemene kommer fra og hva som provoserer dem fram. I tillegg vil naprapaten i nesten alle tilfeller gjøre en neurologisk status for å utelukke at problemet er noe som en naprapat ikke kan behandle. Ved misstanke om problemer vi ikke kan behandle, som f.eks svulst eller infeksjonsykdommer sender vi deg videre til kyndig instans.

Etter undersøkelsen vil naprapaten stille en diagnose, og ut fra denne diagnosen legge opp en behandlingsplan.

bottom of page