top of page

ULTRALYDVEILEDET KORTISON INJEKSJON

Kortison benyttes oftest på grunn av sin betennelsesdempende egenskap. Noen ganger kan kroppens reaksjon på en skade bli kraftigere enn nødvendig. Da kan ultralydveiledet kortison-injeksjon være en effektivt, presis og trygg behandlingsmetode. Kortisoninjeksjoner er et godt virkemiddel ved betennelse i slimpose, ledd eller seneskjede. Kortisoninjeksjon direkte i sene er man noe mer restriktiv med, men benyttes også i noen tilfeller.

Ultralydveiledet kortisoninjeksjon er ofte førstevalget på følgende diagnoser:

- Frossen skulder (frozen shoulder, adhesiv kapsulit)

- Slimposebetennelse (bursit)

- Synovit (leddhinnebetennelse)

- De Quarvain syndrom /seneskjedebetennelse

 

Ansvarlig lege Riikka Berg Pedersen(HPR nr 9404252) fører tilsyn med klinikken og står ansvarlig for at utførende terapeut har rett kompetanse i valg av ultralydveiledet prosedyre og medikamentbruk. Ansvarlig lege bekrefter at rett behandling kan ytes ved eventuelle komplikasjoner og bivirkninger ved injeksjonsbehandling, også om det oppstår anafylaktisk sjokk. Ansvarsforhold er meldt inn hos NPE.


 


 

25269619-6867-423E-985F-676F86E35C4F_1_201_a_edited.jpg
bottom of page