top of page

BEDRIFTSHELSE

Gjør din arbeidsplass triveligere og mer effektiv med regelmessig besøk av en massør og/eller naprapat.

På de fleste arbeidsplasser finnes det personer med noen form for belastningslidelser. Dette kan være hodepine/stiv nakke, tennisalbue, ryggplager, musearm m.m. Disse plagene fører til mindre effektivitet og dårligere arbeidsmiljø. Å ha en sykemeldt ansatt viser seg i snitt å koste en bedrift rundt 2900 kroner pr.dag (NHO 2003). Fra og med år 2003 er behandling av ansatte fradragsberettiget.

Bedrifter kan få hjelp med

 

  • Ergonomisk gjennomgang av bedriften: sittestilling, utstyr, lys osv

  • Finne årskane til skadene / sykefraværet

  • Naprapati- og massasjebehandling av belastningslidelsene

  • Informasjon om forebyggende tiltak

  • Treningsveiledning

NaprapatGruppen ønsker å skreddersy et behandlings- og rehabiliteringskonsept tilpasset den enkelte bedrifts ønsker og behov. Vi tar på oss oppsøkende bedriftsmassasje eller naprapati hvor vi tar med oss en benk ut til bedriftene og utfører behandlingen der. Vi kan også sette av faste behandlingstider på klinikkene våre. Dette kan være spesielt gunstig hvis bedriften ligger nærme våre klinikker slik at de ansatte har mulighet til å komme seg ut av bedriften for å koble av. En bedriftsavtale vil selvfølgelig alltid innebære tilgang på raske timer på våre klinikker ved akutte plager.

Skreddersy behandlings -og rehabiliteringskonsept

Belastingslidelser på arbeidsplassen

Det lønner seg å ta vare på sine ansatte

Ønskes mer informasjon om naprapati, massasje og hva vi kan tilby,

ta kontakt med en av våre klinikker.

bottom of page