top of page

FYSIOTERAPI

Fysioterapi beskrives som undersøkelse, behandling og forebyggende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Fysioterapeuter har spesialkompetanse på muskel- og skjelettapparatet med grundig forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling i tillegg til samspillet mellom individ, miljø og sykdom.  Målet med fysioterapi er å gjenopprette normal funksjon og bevegelighet etter skade eller sykdom slik at man kan komme raskt tilbake i arbeid og fungere i hverdagen. For idrettsutøvere er målet å returnere til idrett og konkurranse. 

Fysioterapeuter behandler de fleste typer muskel -og leddplager og har særlig kunnskap om rehabiltering etter operasjoner i muskler og skjelett. Fysioterapeuten er dyktig på rehabiltering av neurologiske lidelser samt har kunnskap om behandling sykdommer som f.eks revmatisme, diabetes, hjertesykdom, lungesykdom eller livstilsydommer.  I tillegg har fysioterapeuten kunnskap om behandling av systemiske sykdommer (som blant annet revmatisme og diabetes), hjertesykdommer, lungesykdommer og livsstilssykdommer. 

bottom of page