top of page

BEHANDLINGSFORSIKRING

Vi har avtale med følgende forsikringselskap om behandlingsforsikring:

BEHANDLINGSFORSIKRING PRIVAT

Har du privat behandlingsforsikring hos selskapene Sparebank 1, Vertikal, Tryg, If, Gjensidige eller Storebrand kan du få dekket dine behandlinger hos oss. 
Ta kontakt med ditt forsikringselskap før du bestiller time. Du vil da kunne få dekket 6 til 24 behandlinger.

BEHANDLINGSFORSIKRING BEDRIFT

Har din bedrifte behandlingsforsikring hos selskapene Sparebank 1, Vertikal, Tryg, If, Gjensidige eller Storebrand kan du få dekket dine behandlinger hos oss. 
Ta kontakt med din personalavdeling som kan gi deg informasjon om deres avtale. Du vil med en slik forsikring kunne få dekket 6 til 24 behandlinger.

BEHANDLINGSFORSIKRING IDRETT

Noen av særidrettsforbundene har behandlingsforsikring i sine lisens-/forsikringsavtaler.

bottom of page